Behandle tillatelserBehandle tillatelser
|
Eksporter hendelse

Tittel

Årsmøte 2019

Plassering

ASF Klubbhuset, Blakstad Bryggevei 9

Starttidspunkt

26.02.2019 19:00

Sluttidspunkt

26.02.2019 20:30

Beskrivelse

Styret innkaller herved til årsmøte i Asker Seilforening. Årsmøtet avholdes 26.02.19 kl 1900 i Klubbhuset, Blakstad Bryggevei 9, 1342 Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før møtedato. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Asker Seilforening sin web-side. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret i Asker Seilforening

Hele dagen

 

Aktivitetstype

 

Tagg

Alle; Forside

Vedlegg

Innholdstype: Aktivitet
Opprettet 09.02.2019 10:09 av Steinar Willassen
Sist endret 09.02.2019 10:09 av Steinar Willassen