Innhold
1
Bryggelaget

 KlubbhusetBryggelaget.jpg

Dette er Asker Seilforenings Bryggelag SA:

 • Bryggelaget eier og driver flytebryggene på Blakstadtangen samt driftsbygning på land.
 • Alle deltakerne (andelseierne) har rett til båtplass og må være medlemmer av Asker Seilforening.
 • Andelene er ikke fritt omsettelige. Styret skal godkjenne salg og har også forkjøpsrett.
 • Andelens verdi bestemmes av årsmøtet.
 • Ikke mer enn ti prosent av andelseierne kan være bosatt utenfor Asker kommune. 
 • Bryggelaget har ikke økonomiske formål.

Driften av Bryggelaget er regulert av Bryggelagets vedtekter (se vedlegg nederst) og ledes av et styre som velges på årsmøtet (siste protokoll vedlagt).

Seilforeningen oppnevner ett medlem til styret. Det samme gjør oppsitterne med tinglyste båtfesterettigheter rundt Blakstadtangen. 

Leder i Bryggelaget: Rolf Fesche jr., mob: 913 78 118

Havnesjef: Hugo Berger, mob: 907 35 467

E-post adresse til Bryggelaget: bryggelaget@asker-seilforening.no

Det var ved utgangen av 2008 i alt 283 deltakere som disponerer båtplass. Dette er en øvre begrensning på antall plasser på grunn av mangel på parkeringsplasser.

Leie av båtplass eller kjøp av andel hos Bryggelaget

Leie og kjøp av plass i Bryggelaget tildeles basert på medlemskapsansiennitet i Asker Seilforening.  Det er begrenset omsetning av plasser for kjøp, mens det årlig blir formidlet ca 40-50 leieplasser av ulik størrelse.  Mindre plasser er ofte lettere tilgjengelig med lav ansiennitet. 

Havneregleglement for båthavna er vedlagt nedenfor.

OBS Det er noen som har problemer med å laste ned Vaktliste og Følgebrev til vaktliste. Inntil vi får løst problemet med dette er dokumentene lagt ut på Facebook-siden vår.  Hvis du ikke er på Facebook kan du sende mail til post@askerseil.no. 

Vaktliste 2017 pdf.pdf

Følgebrev vaktliste 2017 v2.pdf

Årsmøteprotokoll Bryggelaget for web.pdfHavnereglementVinter.docxHavnereglementSommer.docx

2
Leie av båtplass - Bryggelaget

Tangen010.jpg

Et antall plasser i båthavna på Blakstadtangen er hvert år gjenstand for fremleie. Her vil medlemmer i Asker Seilforening bli prioritert etter ansiennitet. Det er ikke avgjørende hvor lenge en har stått på ventelisten. Selv om man har fått leie plass ett år, må det søkes på nytt neste år.

Leiepris

Prisen for leien er satt til maksimalt to ganger årsavgiften som er bestemt på årsmøtet.

Et administrasjonsgebyr kr 500 blir fakturert leietaker direkte.

Eksempel fra 2016: Utleie av en 4,0 m plass koster 4m x 650 kr/m x 2 = 5200 kr, + adm.gebyr = 5700 kr totalt.

Leietaker går nattevakt for andelen i henhold til vaktlista som etableres innen starten av sommersesongen med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Hvordan søke om leie båtplass

Medlemmer av foreningen som ønsker å leie båtplass av Bryggelaget, må melde sin interesse til styret i Bryggelaget. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. 

Frist

Søknadsskjemaet må være Bryggelaget i hende innen 1. februar hvert år. Send søknaden til bryggeleie@asker-seilforening.no.

Tilbud og eventuelt avslag kommuniseres på e-post.

Vedlegg

3
Kjøp av andel - Bryggelaget

DSCN5029.jpg

Omsetning av andeler

Andelene i Bryggelaget er ikke fritt omsettelige. Det er kun medlemmer i Asker Seilforening som kan være andelseiere i Bryggelaget. Hvis det er flere som ønsker å  kjøpe en andel, er det ansiennitet i Asker Seilforening som er avgjørende. Tiden man har stått på "venteliste" teller ikke. Ventelisten oppdateres 1. februar hvert år og gjelder for ett år av gangen.

Forkjøpsrett

Andelens verdi bestemmes av årsmøtet. Styret i Bryggelaget skal godkjenne all omsetning av andeler og har også forkjøpsrett.

Utenbyskvoten oppfylt

Det er i henhold til vedtektene begrenset hvor mange andelseiere som kan være bosatt utenfor Asker Kommune. Begrensningen er satt til maks 10 %. Denne grensen er nå nådd. Det vil derfor ikke være mulig for utenbygdsboende å anskaffe andelsplass i Bryggelaget. Hvis en andelseier flytter ut av kommunen og det samlede antall utenbygdsboere overstiger 10 %, kan styret innen 2 år kreve andelen innløst. Dette gjelder også arvede andeler.

Hvordan kjøpe andel

Medlemmer av Asker Seilforening som ønsker å kjøpe andel i Bryggelaget må melde sin interesse til styret i Bryggelaget. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema som finnes vedlagt nedenfor. Tilbud om plasser kommuniseres ved epost.

Tilfanget av plasser for salg har ligget på 5-10 plasser per år. Et flertall av disse er 3,5 m brutto bredde og mindre. Det vil derfor normalt kreve en del års ansiennitet for å komme i posisjon til de større plassene.

Frist

Det kan søkes om kjøp av andel hele året. Imidlertid vil venteliste som er etablert per 1. februar gjelde for ett år av gangen.

Meldt interesse før:

Det er tilstrekkelig å søke om kjøp én gang. Du vil per epost bli bedt om å bekrefte din interesse en gang i året.
4
Klubbhus

Klubbhusene kan leies til møter og fest

Skal du ha selskap og trenger mer plass? Eller skal du ha en samling på jobben og vil ut av kontoret? Da kan du leie Klubbhuset eller Gamlestua, også om du ikke er medlem.

Klubbhuset og Gamlestua til Asker Seilforening ligger idyllisk til i Blakstadbukta med utsikt over Oslofjorden. Klubbhuset leies ut på døgnbasis, og egner seg godt til selskaper for inntil 60 personer. Huset brukes til barnedåp, konfirmasjon, bryllup og selskap av alle slag. Det er også mulig å legge til rette for eventer som team-building eller firmafester med bruk av Blakstadtangen og foreningens båter.

Klubbhuset

I klubbhuset finnes bord og stoler for inntil ca 50 personer. Det finnes servise, glass og bestikk til ca 60 personer. Kjøkkenet er lite. Det inneholder komfyr, oppvaskmaskin, kaffetrakter og vannkoker. Leietager pynter og dekker selv. Klubbhuset har ikke musikkanlegg. Det er anledning til å benytte utearealet (terrassedekket) i forbindelse med leie av klubbhuset.

Gamlestua

Gamlestua (det gamle klubbhuset) har plass til maks 15 personer. Det finnes komfyr, vannkoker og kaffetrakter i Gamlestua, men ikke glass eller annet dekketøy.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om leie av klubbhuset eller Gamlestua kan du sende en mail til klubbhus@askerseil.no


5
Leie av Klubbhus og Gamlestua

Leievilkår

 • Lokalet kan overtas senest klokken 13:00 og disponeres til klokken 11:00 dagen etter. Det er mulig å få tilgang til lokalene tidligere dersom de ikke er utleid.
 • Overlevering av nøkkel avtales med klubbhusansvarlig.
 • Lokalene blir vasket før utleie.
 • Gjester må benytte parkeringsplass ved Furua kiosk. Det er ikke anledning til å parkere på Tangen.
 • Leietager er selv ansvarlig for tilrigging/rydding i forbindelse med arrangementer.
 • Under arrangementet må bruker sørge for nødvendig vakthold og sørge for at uvedkommende ikke for tilgang til lokalene.
 • Leietager må påse at branninstruksen overholdes. Røyking er kun tillatt utendørs på angitt plass ved inngangsdøren. Det er ikke anledning til å benytte fyrverkeri på seilforeningens område.
 • Bruker er selv ansvarlig for å innhente nødvendig skjenkebevilling ved skjenking av alkohol.
 • Vinduer/terrassedører skal lukkes og musikk dempes klokken 24:00. Bruk av terassedekk og klubbhusveranda avsluttes klokken 24.  Leietagere må ta hensyn til naboer (støy) jfr. Nabolovens bestemmelser. Drosjer skal bestilles til Furuakiosken av hensyn til naboene.
 • Dersom det er knust glassgjenstander under arrangementet, skal lokalet støvsuges for å fjerne glasskår. Dersom det er knust glass utendørs, skal leietager forvisse seg om at alt glasskår er fjernet. Ved dårlig/mangelfull rydding og klargjøring for vask må ekstra regning påregnes.
 • Lokalene skal senest forlates klokken 02:00. Før lokalet forlates, kvitteres i loggbok som finnes på kjøkkenet. Lokalenes tilstand ved ankomst noteres samt merknader vedr. renhold og ryddighet. Det kvitteres for status etter arrangementet der eventuelle skader eller brekkasje noteres. Det skal også gis beskjed om slike forhold muntlig ved tilbakelevering av nøkkel.
 • Leietager skal behandle bygninger, møbler og inventar med ansvarlighet og skal etter beste evne unngå skader eller ødeleggelser. Stilletthæler er ikke tillatt! Leietager er ansvarlig for skader utover normal bruksslitasje som påføres bygning, møbler og inventar. Skader/brekkasje skal erstattes.
 • Bestilling av klubbhus bekreftes ved innbetaling av forskudd eller leie. Leien refunderes ikke ved eventuell avbestilling.
 • Betalingen av klubbhusleie må være registrert før overlevering av nøkkel.
 • På grunn av tidligere erfaringer med støy og sjenanse for naboer er det ikke ønskelig med utleie til ungdomsfester. Nedre aldersgrense for leie er derfor 25 år.

 

Prisliste utleie

Asker Seilforening

Sommer

(mai–sept.)

Vinter

(okt.–april)

Ikke medlem

Medlem

Ikke medlem

Medlem

Klubbhus (13:00–11:00)

4500,-

3500,-

3500,-

2500,-

Dagtid1500,-1500,-1500,-1500,-
Vask1000,-1000,-1000,-1000,-

Gamlestua (13:00–11:00)

2000,-

1500,-

1500,-

1000,-

Dagtid  750,-  750,-  750,-  750,-

Vask

  500,-

  500,-

  500,-

  500,-

Forskudd, betales ved bestilling1000,-1000,-1000,-1000,-

Medlemmer har rett til medlemspris fra og med andre års medlemskap.

Har du spørsmål om klubbhuset eller ønsker å bestille leie kan du sende en mail til klubbhusansvarlig på mail klubbhus@askerseil.no

Når du har fått bekreftet din bestilling (og bare da!) kan du betale forskudd eller leiebeløp her.

Hilsen Klubbhusansvarlig

 

 

 I fokus