Innhold
1
Bryggelaget

 KlubbhusetBryggelaget.jpg

Dette er Asker Seilforenings Bryggelag SA:

 • Bryggelaget er organisert som et samvirkeforetak og eier og driver flytebryggene på Blakstadtangen samt driftsbygning på land.
 • Styret I Bryggelaget velges på årsmøtet etter instilling fra en valgkomite.
 • Andelseiere i bryggelaget må være medlemmer av Asker Seilforening, og ansiennitet I seilforeningen teller ved tildeling av plass,
 • Andelseiere skal være bosatt i Asker kommune.  
 • Bryggelaget har ikke økonomiske formål.
 • Driften av Bryggelaget er regulert av vedtektene (se link nedenfor)

I tillegg til valgte representanter oppnevner seilforeningen ett medlem til styret. Det samme gjør oppsitterne med tinglyste båtfesterettigheter rundt Blakstadtangen. 

Det er ved utgangen av 2017 i alt 284 andelseiere I Bryggelaget. Dette er en øvre begrensning på antall plasser på grunn av mangel på parkeringsplasser.

 

Havneregleglement finner du under "Leie av båtplass" og kjøp av andel"

OBS Det er noen som har problemer med å laste ned Vaktliste og Følgebrev til vaktliste. Inntil vi får løst problemet med dette er dokumentene lagt ut på Facebook-siden vår.  Hvis du ikke er på Facebook kan du sende mail til post@askerseil.no

 

Kontakt Bryggelaget 

Leder i Bryggelaget: Rolf Fesche       Tlf 913 78 118
Havnesjef:                Hugo Berger      Tlf 907 35 467
E-post                       bryggelaget@askerseil.no

 

Dokumenter til Bryggelagets årsmøte finner du her.

Du finner andre dokumenter som omhandler Bryggelaget samme sted (vaktlister, havnereglement mm).

2
Leie av båtplass - Bryggelaget

Tangen010.jpg

 

Årlig er ca 50-60 leieplasser av ulik størrelse gjenstand for fremleie på Blakstadtangen.  

Mindre plasser er ofte lettere tilgjengelig med lav ansiennitet. 

Her vil medlemmer i Asker Seilforening bli prioritert etter ansiennitet. Det er ikke avgjørende hvor lenge en har stått på ventelisten. Selv om man har fått leie plass ett år, må det søkes på nytt neste år.

 

Leie av båtplass eller kjøp av andel hos Bryggelaget

Leie og kjøp av plass i Bryggelaget tildeles basert på ansiennitet i Asker Seilforening.  Det er begrenset omsetning av plasser for kjøp.

 

Leiepris

Prisen for leien er satt til maksimalt to ganger årsavgiften som er bestemt på årsmøtet.

Et administrasjonsgebyr kr 500 blir fakturert leietaker direkte.

Eksempel fra 2017: Utleie av en 4,0 m plass koster 4m x 600 kr/m x 2 = 4800 kr, + adm.gebyr = 5700 kr totalt.

Leietaker går nattevakt for andelen i henhold til vaktlista som etableres innen starten av sommersesongen med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

Hvordan søke om  leie av båtplass

Medlemmer av foreningen som ønsker å leie båtplass av Bryggelaget, må melde sin interesse til styret i Bryggelaget. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. 

 

Frist

Søknadsskjemaet må være Bryggelaget i hende innen 1. februar hvert år. Send søknaden til bryggeleie@askerseil.no.

Tilbud og eventuelt avslag kommuniseres på e-post.

 

Skjema leie båtplass 2019.docx

HavnereglementVinter.pdf

HavnereglementSommer.pdf

 

3
Kjøp av andel - Bryggelaget

DSCN5029.jpg

 

Omsetning av andeler

Rett til kjøp av andel i Bryggelaget tildeles på basis av ansennitet I Asker Seilforening.
Ventelisten oppdateres 1. februar hvert år og gjelder for ett år av gangen.

 

Forkjøpsrett

Andelens verdi bestemmes av årsmøtet. Styret i Bryggelaget skal godkjenne all omsetning av andeler og har også forkjøpsrett.

 

Bosted i Asker Kommune

Det er i henhold til vedtektene begrenset hvor mange andelseiere som kan være bosatt utenfor Asker Kommune. Begrensningen er satt til maks 10 %. Denne grensen er nå nådd. Det vil derfor ikke være mulig for utenbygdsboende å anskaffe andelsplass i Bryggelaget. Hvis en andelseier flytter ut av kommunen kan styret innen 2 år kreve andelen innløst. Dette gjelder også ved arv av andeler.

 

Hvordan kjøpe andel

Medlemmer av Asker Seilforening som ønsker å kjøpe andel i Bryggelaget må melde sin interesse til styret i Bryggelaget. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema som finnes vedlagt nedenfor. Tilbud om plasser kommuniseres ved epost.

Tilfanget av plasser for salg har ligget på 5-10 plasser per år. Et flertall av disse er 3,5 m brutto bredde og mindre. Det vil derfor normalt kreve en del års ansiennitet for å komme i posisjon til de større plassene.

 

Frist

Det kan søkes om kjøp av andel hele året. Imidlertid vil venteliste som er etablert per 1. februar gjelde for ett år av gangen.

 

Meldt interesse før:

Det er tilstrekkelig å søke om kjøp én gang. Du vil per epost bli bedt om å bekrefte din interesse en gang i året.

 

Microsoft Office document icon Skjema Kjøp Andel.doc

 HavnereglementVinter.pdf

HavnereglementSommer.pdf

4
Klubbhus

Klubbhuset kan leies til møter og fest

Skal du ha selskap og trenger mer plass? Eller skal du ha en samling på jobben og vil ut av kontoret? Da kan du leie Klubbhuset, også om du ikke er medlem.

Klubbhuset til Asker Seilforening ligger idyllisk til i Blakstadbukta med utsikt over Oslofjorden. Klubbhuset leies ut på døgnbasis, og egner seg godt til selskaper for inntil 50 personer. Huset brukes til barnedåp, konfirmasjon, bryllup og selskap av alle slag. Det er også mulig å legge til rette for eventer som team-building eller firmafester med bruk av Blakstadtangen og foreningens båter.

Klubbhuset

I klubbhuset finnes bord og stoler for inntil ca 50 personer, med tilhørende servise, glass og bestikk. Kjøkkenet er lite, men har inneholder komfyr, oppvaskmaskin, kaffetrakter og vannkoker. Leietager pynter og dekker selv. Klubbhuset har ikke musikkanlegg. Det er anledning til å benytte utearealet (terrassedekket) i forbindelse med leie av klubbhuset.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om leie av klubbhuset kan du sende en mail til klubbhus@askerseil.no


5
Leie av Klubbhus

Leievilkår

 • Lokalet kan overtas senest klokken 13:00 og disponeres til klokken 11:00 dagen etter. Det er mulig å få tilgang til lokalene tidligere dersom de ikke er utleid.
 • Overlevering av nøkkel avtales med klubbhusansvarlig.
 • Lokalene blir vasket før utleie.
 • Gjester må benytte parkeringsplass ved Furua kiosk. Det er ikke anledning til å parkere på Tangen.
 • Leietager er selv ansvarlig for tilrigging/rydding i forbindelse med arrangementer.
 • Under arrangementet må bruker sørge for nødvendig vakthold og sørge for at uvedkommende ikke for tilgang til lokalene.
 • Leietager må påse at branninstruksen overholdes. Røyking er kun tillatt utendørs på angitt plass ved inngangsdøren. Det er ikke anledning til å benytte fyrverkeri på seilforeningens område.
 • Bruker er selv ansvarlig for å innhente nødvendig skjenkebevilling ved skjenking av alkohol.
 • Vinduer/terrassedører skal lukkes og musikk dempes klokken 24:00. Bruk av terassedekk og klubbhusveranda avsluttes klokken 24.  Leietagere må ta hensyn til naboer (støy) jfr. Nabolovens bestemmelser. Drosjer skal bestilles til Furuakiosken av hensyn til naboene.
 • Dersom det er knust glassgjenstander under arrangementet, skal lokalet støvsuges for å fjerne glasskår. Dersom det er knust glass utendørs, skal leietager forvisse seg om at alt glasskår er fjernet. Ved dårlig/mangelfull rydding og klargjøring for vask må ekstra regning påregnes.
 • Lokalene skal senest forlates klokken 02:00. Før lokalet forlates, kvitteres i loggbok som finnes på kjøkkenet. Lokalenes tilstand ved ankomst noteres samt merknader vedr. renhold og ryddighet. Det kvitteres for status etter arrangementet der eventuelle skader eller brekkasje noteres. Det skal også gis beskjed om slike forhold muntlig ved tilbakelevering av nøkkel.
 • Leietager skal behandle bygninger, møbler og inventar med ansvarlighet og skal etter beste evne unngå skader eller ødeleggelser. Stilletthæler er ikke tillatt! Leietager er ansvarlig for skader utover normal bruksslitasje som påføres bygning, møbler og inventar. Skader/brekkasje skal erstattes.
 • Bestilling av klubbhus bekreftes ved innbetaling av forskudd eller leie. Leien refunderes ikke ved eventuell avbestilling.
 • Betalingen av klubbhusleie må være registrert før overlevering av nøkkel.
 • På grunn av tidligere erfaringer med støy og sjenanse for naboer er det ikke ønskelig med utleie til ungdomsfester. Nedre aldersgrense for leie er derfor 25 år.
 • Maksimalt 50 gjester.

Prisliste utleie Klubbhus

Asker Seilforening

Ikke medlem

Medlem

Helg Lørdag (13:00–11:00)

5500,-

4500,-

Dagtid ukedag (0800-1700)
2000,-1500,-
Forskudd, betales ved bestilling1000,-1000,-

Dersom det ønskes utvask så koster det 1000.-.og dette må avtales ved bestilling. 

Medlemmer har rett til medlemspris fra og med andre års medlemskap.

Har du spørsmål om klubbhuset eller ønsker å bestille leie kan du sende en mail til klubbhusansvarlig på mail klubbhus@askerseil.no

Når du har fått bekreftet din bestilling (og bare da!) kan du betale forskudd eller leiebeløp her.

Hilsen Klubbhusansvarlig

6
Vakt i båthavnen
Alle andelseiere er ansvarlig for en vakt i båthavnen i løpet av sesongen.
Dersom du ikke selv har anledning til å ta vakten må du selv sørge for å bytte eller skaffe en ekstravakt.
 
Bryggelaget trenger ekstravakter!  I forbindelse med vaktordningen i Bryggelaget er det mange som setter bort vaktene til andre, eller dessverre glemmer tidspunkt.  Da har vi en liste med navn i vaktlista som kan kontaktes for å gå vakta isteden.  Vakta må ha fylt 18 år. 
Vaktene går fra klokka 22:00 til 06:00 og betales med kr 1.200 per vakt.  Ved mindre enn 24 timers varsel er betalingen kr 1.400 per vakt. 
Vaktene begynner i år den 23 april og strekker seg frem til oktober.  Henvendelse på mail til bryggelaget@askerseil.no
 

Følgebrev til vaktliste 2019.pdf

Vaktliste 2019.pdf

 

 

Båtutsett Storbåthttps://askerseilforening.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=148Båtutsett Storbåt2019-04-27T00:00:00Z2019-04-27T23:59:00Z<div></div>

 I fokus