Innhold
1
Medlemsfordeler
 • Tilbud til alle aldersgrupper, barn, ungdom og voksne, og alle ambisjonsnivåer
 • Et flott klubbanlegg i Blakstadbukta innenfor Børsholmen, med yrende liv og god stemning hele sommeren
 • Mulighet for å leie klubbhuset eller andre lokaler til reduserte priser
 • Aktive klasser i ulike joller, brett og kjølbåter, blant annet Oslofjordens største optimistmiljø, samt et stort turbåtmiljø både for regatta- og turseiling
 • Medlemskap hos Asker Seilforening = Medlemskap i Norges Seilforbund (vi betaler en kontigent til NSF for alle våre medlemmer)
 • Våre medlemmer er forsikret for all aktivitet som skjer i regi av foreningen
 • Dyktig og erfaren trenerstab på alle nivåer
 • Tirsdagsregattaer for joller og onsdagsregattaer for store båter hele sesongen
 • Store faste regattaarrangementer hvert år – i tillegg kommer gjerne ett eller flere Norgesmesterskap på hjemmebane
 • Abonnement på SEILmagasinet (6 utgaver per år) inkludert i hovedmedlemskap. Asker Seilforening har foreningssider i siste del av bladet "Seil Norge" i hver utgave
2
Bli medlem

Kontingentsatser

Hovedmedlemmer (voksne)     1000,-
Familiemedlemmer                    250,-
Juniormedlemmer                      600,-
(juniormedlemskap gjelder til og med det året du fyller 24 år)

Betingelser

Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig til post@askerseil.no  eller i Min idrett.

SEILmagasinet er inkludert i medlemskontingenten.  
Ved manglende betaling av kontingent stoppes abonnementet.

Asker Seilforening er avhengig av medlemmers dugnadsinnsats for å drifte anlegget. Til felles glede og nytte henstiller vi våre medlemmer om å stille på dugnad for å holde anlegget i stand.

Som aktiv seiler eller om du eier/leier brygge- eller opplagsplass hos oss er det en forutsetning at du er medlem.

Første års jolleseilere (nybegynnere) får ett års medlemskap inkludert i treningsavgiften.

Registrer medlemskapet ditt i MinIdrett:

Åpne http://minidrett.nif.no. Hvis du ikke allerede har brukernavn og passord til MinIdrett (fra andre idrettsforeninger), velg Ny bruker, og registrer deg. Pass på å skrive inn fødselsnummer og epost riktig.

Når du er registrert/logget inn, velger du Medlemskap (øverst) og Finn ny klubb. Søk opp og velg Asker seilforening, og klikk Send søknad (du trenger ikke velge grener under seiling). Hvis du skal ha familiemedlemskap med andre medlemmer registrerer du familierelasjonen etterpå.

Faktura for medlemskontingent blir tilsendt i ettertid. Det er ikke mulig å betale kontingenten før du først har blitt medlem og vi deretter har utstedt betalingskravet.

Takk og velkommen til Asker seilforening!

 

Vil du melde deg på ett av våre treningsopplegg? 

Gå inn på "Grupper" øverst på siden og finn gruppen du er interessert i. Der, og under "Arrangementer", finner du mer informasjon om hva som skjer i gruppene og linker til påmelding og betaling av treningsavgift. 

Du kan også melde deg på direkte på Deltager.no. 

Kontakt post@askerseil.no eller bruk Kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. 

3
Bruk av Min idrett
Seilforeningen har tatt i bruk idrettens fellessystem for medlemsadministrasjon. Min idrett er nettportalen for din egen administrasjon av ditt medlemskap i Asker seilforening og andre idrettsklubber.

Her finner du enkle veiledninger for de situasjonene du kan trenge å møte Min idrett og det nye medlemsregisteret til Asker seilforening.

Logge inn i Min idrett (https://minidrett.nif.no/)

Noen vil være brukere av Min idrett fra før gjennom tilknytning til andre idrettsklubber, andre vil ta i bruk Min idrett for første gang i sitt forhold til Asker seilforening. Som førstegangsbruker må du velge "Ny bruker" (øverst t.h.) og registrere deg med personopplysninger (selv om opplysningene allerede er registrert i vårt medlemsregister). Pass spesielt på at epostadresse, fødselsdato og postnummer er riktig.

Systemet ber deg om å oppgi fullt fødselsnummer. Det brukes bare der og da for å etablere en kobling til din identitet i Folkeregisteret (for å unngå flere profiler om samme person og oppdatere postadressen). Fødselsnummeret lagres altså ikke i medlemsregisteret.

Hvis du registrerer en bruker som er under 18 år så vil du også bli spurt om opplysninger om foresatte.

Medlemskap i Asker seilforening

Etter registrering/innlogging i Min idrett, velg Medlemskap (øverst). Dersom du som etablert medlem da ser ditt medlemskap i Asker seilforening så er alt vel. Hvis ikke, så kan det hende at systemet har oppfattet deg som en annen person enn vårt medlem (f.eks. fordi vi ikke har registrert deg med rett fødselsdato), og da bør du sende en epost til support@idrettsforbundet.no eller ringe 03615. Det samme gjelder hvis du har fått epost om faktura men ikke finner fakturaen når du logger inn i Min idrett. Du skal ikke søke om å bli medlem av Asker seilforening på nytt hvis du vet at du allerede er medlem, det skaper en brysom dobbeltregistrering i medlemsregisteret.

Hvis du derimot ikke er medlem fra før men ønsker å melde deg inn, klikker du Finn ny klubb. Søk opp og velg Asker seilforening, og klikk Send søknad. Hvis du skal ha familiemedlemskap med andre medlemmer må du registrere familierelasjonen etterpå. Krav om medlemskontingent får du i etterkant.

Hvis du har bestemt deg for å melde deg ut, velger du Medlemskap, velger Asker seilforening, og så Detaljer oppe t.h., så får du fram valget "Meld ut" midt på høyre side.

Endre registrerte opplysninger

For å sjekke evt. endre epostadresse, mobil- eller andre telefonnummer, postadresse, familierelasjoner o.a., logger du inn på Min idrett og velger Min profil, og klikker deretter "Rediger profil", "Legg til familie" eller "Medlemskap" og Asker seilforening.

Vær likevel obs. på at både adresseendring (for abonnement på Seilmagasinet) og familieendring (for riktig kontingent) trenger en manuell transaksjon hos oss, så selv om du kan gjøre endringen selv så er det lurt å varsle administrasjonen med en epost post@askerseil.no.

Familietilknytning skal bare brukes om medlemmer av samme kjernefamilie som skal betale familiekontingent.

Betale medlemskontingent i seilforeningen

For å betale medlemskontingenter. logger du inn på Min idrett og velger Betaling øverst t.h. Da vil du se et betalingskrav om medlemskontingent dersom det har blitt fakturert fra vår side. Det er ikke mulig å betale kontingent  uten at vi har utstedt kravet først (som igjen forutsetter at medlemskapet er etablert i systemet).

Du kan betale kontingentkrav online med betalingskort eller laste ned fakturadokument med KID som pdf-fil.

Treningsavgifter og båtleie, avgifter for båtplass på land eller i havna, påmelding til regattaarrangementer, Sjøsprøyt o.a. betales ikke gjennom Min idrett men på deltager.no, seilmagasinet.no o.a.

Generell veiledning i bruk av Min idrett finner du her, og systemstøtte fra NIF får du her.

4
Betale medlemskontingent

Nedenfor følger informasjon om ulike forhold rundt fakturering av
kontingent m.m.

Utsendelse per epost

Kontingentkrav sendes bare ut med epost, til den epostadressen Seilforeningen har registrert til deg. Det er derfor viktig at riktig epostadresse til hvert medlem er registrert i systemet. De som ikke har registrert en epostadresse mottar faktura i posten, men de som har registrert en epostadresse som ikke virker vil ikke motta kontingentkravet. Dersom du har mottatt faktura i posten eller ønsker å endre epostadressen Seilforeningen skal bruke, ber vi deg om å registrere rett adresse i Min idrett (se nedenfor om selvbetjening) eller gi oss beskjed.

Du kan dessverre oppleve å motta flere likelydende eposter om betalingskravet. Dette vil skje dersom du som er medlem også har registrert din epostadresse på barn som er medlem, eller du har registrert deg som pårørende til barnet.

Du kan betale medlemskontingenten online i Min idrett med betalingskort eller i din (nett)bank med kontonummer og KID fra fakturaen. Merk at bankkontoen på fakturaen er en annen enn seilforeningens driftskonto. Det er korrekt at betalingsmottaker på giroen framkommer som Buypass Originator as, for det er Buypass som behandler transaksjonene for idrettssystemet. Unngå å betale kontingenten på annen måte eller med endret beløp - ta isteden kontakt med oss.

Kontingenten

Vær obs. på at familierelasjonene registrert i systemet legges til grunn ved faktureringen av familiekontingent (og merk at familierelasjon ikke er samme som foresatte for mindreårige). Det nye systemet håndterer dessuten familiekontingenten litt ulikt hva vi er vant til: Det er ikke noe bestemt hovedmedlem som blir fakturert kontingenten - isteden sendes faktura for hele familiens kontingent til alle familiemedlemmer, og er synlig i Min idrett for alle familiemedlemmer. Kontingenten skal naturligvis betales bare én gang, så pass på at ikke fakturaen blir betalt i nettbank av flere familiemedlemmer uavhengig av hverandre. Hvis familierelasjonene er registrert feil i systemet så vil både beløp og mottakere kunne bli feil.

Hvis du mener fakturaen ikke er korrekt, skal endres (f.eks. endring i familiemedlemmer) eller du har spørsmål som ikke er besvart her, så send oss en epost. Vi ber om at du venter med å betale til du har fått en faktura som er riktig.

Vær obs på at systemet heller ikke håndterer flere innbetalinger mot samme KID - de blir da liggende i bakgrunnen til manuell behandling eller blir returnert til betaler (selv om innbetalingene til sammen utgjør det beløpet som er fakturert), og i mellomtiden står medlemskapet med status kontingent ikke betalt og purres.

Treningsavgifter og båtleie, avgifter for båtplass/opplag på land eller i havna, påmelding til regattaarrangementer, Sjøsprøyt osv. betales fortsatt på andre måter enn i Min idrett.

Selvbetjening

Min idrett (minidrett.nif.no) er nettportalen for din egen administrasjon av ditt medlemskap. Der kan du endre epostadresse, telefonnummer, postadresse, familierelasjoner og annet.

I Min idrett kan du dessuten se status for kontingentbetalingen, hente ut fakturaen (pdf) og betale online med betalingskort. Logg inn og velg Betaling øverst t.h. Da vil du se betalingskrav om medlemskontingent dersom det har blitt fakturert fra vår side. Det er ikke mulig å betale kontingenten uten at vi har utstedt kravet først, heller ikke for nye familiemedlemmer.

Hvis du har fått epostvarsel om kontingentkravet men likevel ikke finner fakturaen i Min idrett, tyder det på en dobbeltregistrering av deg som person som må rettes - gi beskjed til NIF (support@idrettsforbundet.no eller telefon 03615) eller oss.

Annen informasjon

Husk at Asker Seilforening har medlemssider i bakerste delen ("Foreningsnytt") av hver utgave av Seilmagasinet, som alle hovedmedlemmer får i abonnement. Følg oss også gjerne her på våre nettsider og på Facebook.

Hvis du er kunde av Norsk Tipping, så husk også at du kan la Asker Seilforening motta grasrotandelen av beløpene du spiller for.

6
Grasrotandelen
Hvis du er kunde av Norsk Tipping, kan du la Asker Seilforening motta økonomisk støtte uten at det koster noe ekstra for deg.

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Asker Seilforening!  Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5% av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, uten at hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:

 • Hos kommisjonæren
 • Norsk Tipping sine nettsider
 • Send SMS Grasrotandelen 976033205 til 2020
  (hvis ditt mobilnummer er registrert hos Norsk Tipping)
 • Mobilspill

Her kan du lese mer om ordningen med grasrotandel. Ordningen er regulert i en egen forskrift fra 2013.

8
Kraft til idretten - Idrettstrøm
Alle registrerte idrettslag og -klubber i Norge kan motta støtte fra Kraft til idretten. Alt du trenger å gjøre, er å bytte til idrettsstrøm fra Kraftinor, og oppgi hvilket idrettslag du vil støtte (finner du klubben i vår oversikt, er den berettiget til støtte). Enklere blir det ikke. 
    

 

 

Båtutsett Storbåthttps://askerseilforening.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=148Båtutsett Storbåt2019-04-27T00:00:00Z2019-04-27T23:59:00Z<div></div>

 I fokus