Årsmøte 2018, Bryggelaget

Asker Seilforening
08.02.2018
Årsmøte i Bryggelaget finner sted torsdag 1.  mars 2018 kl 19.00 i Asker Seilforenings klubbhus, Blakstad Bryggevei 9, Vettre.

​Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest innen mandag 15 januar 2018.
Årsmeldingen og regnskapet er publisert her og sendes til andelseiere i forkant av årsmøtet.