Årsmøtedokumenter Asker Seilforening er publisert

​Dokumenter til Årsmøte i Asker Seilforening er publisert.

Asker Seilforening
12.02.2018
Vi minner om Årsmøte i Asker Seilforening 27.02.18 kl 1900 i Klubbhuset.
Saksdokumenter  er nå publisert under "Administrativt"/"Årsmte arkiv"/"2018 Årsmøte".

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret snarest, og senest 2 uker før møtetidspunkt.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå tilgjengelig for medlemmene, under "Administrativt"/"Årsmte arkiv"/"2018 Årsmøte".

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av foreningen i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret