Årsmøte i Bryggelaget finner sted 1. mars 2018

Asker Seilforening
20.12.2017
Årsmøte i Bryggelaget finner sted torsdag 1.  mars kl 19 i Asker Seilforenings klubbhus, Blakstad Bryggevei 9, Vettre.

​Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest innen mandag 15 januar 2018.
Årsmeldingen og regnskapet publiseres her og sendes til andelseiere i forkant av årsmøtet.