410 000 i Spillemidler !

Steinar Willassen
04.06.2017
Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus Fylkeskommune fordelte 30. mai årets pott av overskuddet fra spill hos Norsk Tipping. Anlegg i Asker kom i år igjen meget godt ut at tildelingen.

Akser Seilforening fikk kr 441 000,-! 

​Dette er midler til rehabilitering av garderobene i klubbhuset. Garderobene er ferdige, og vi har tært på egenkapitalen for å få ferdigstilt dette prosjektet.  Men nå får vi refundert endel av utgiftene.  Vi må takke Asker Kommune, og  Asker Idrettsråd for bistand i søknadsprosessen !  http://www.askeridrettsrad.no/articles/8632-spillemiddeltildeling-2017/