Bryggelaget holder årsmøte 2. mars

Asker seilforening
14.02.2017
Årsmøtet i Bryggelaget finner sted torsdag 2. mars 2017. 
Sakspapirene er nå tilgjengelig.

Frist for forslag til årsmøtet er 15. januar iht. vedtektenes §18.  

 

Årsmøtepapirer og annen informasjon publiseres her og ved mail til andelseiere når møtet nærmer seg.

 

Hilsen

Styret i Bryggelaget

 

P.S.: Merk også Seilforeningens årsmøte 14. februar.