Har du vunnet FLAX-LODD

Asker Seilforening
26.03.2017
Som vi skrev da vi sendte ut årets kontingent, så ville vi gi vekk to FLAX-lodd blant til de som betalte årskontigenten innen fristen (3. mars).

Vinnerne vil bli trukket på neste styremøte, og vil få FLAX-lodd sendt i posten.  Dessverre er det bare 474 av foreningens 1020 medlemmer som har betalt innen fristen.  Har du ikke mottatt mail om innbetaling av kontingent for 2017 så ta kontakt med post@askerseil, eller ring driftskoordiantor, Geir Halbo på mobil 91690703. 
Foreningen vil i 2017 anskaffe en ny flytebrygge for følgebåtene, og bytte ut minst en gammel følgebåt. På planen står også helt nødvendig vedlikehold av klubbhuset, Gamlestua, kaia og mye annet.  Vi er derfor avhengig av at våre medlemmer betaler kontingenten for å finansiere dette og den vanlige driften. Purring på utestående kontingent vil bli sendt ila kort tid (med et lite purregebyr).