Innkalling Årsmøte 26.02.19

​Asker Seilforening innkaller til årsmøte

Asker Seilforening
23.01.2019
Styret innkaller herved til årsmøte i Asker Seilforening.
Årsmøtet avholdes 26.02.19 kl 1900 i Klubbhuset.

Årsmøtet avholdes den 26.02.19 kl 19.00 i Klubbhuset, Blakstad Bryggevei 9, 1342 Vettre.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før møtedato.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Asker Seilforening sin web-side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Asker Seilforening