Sakspapirer til årsmøtet 14.2. er lagt ut

Steinar Willassen
07.02.2017
Styret har berammet Seilforeningens årsmøte 2017 til tirsdag 14. februar kl 19 i klubbhuset.
Sakspapirene er nå tilgjengelig.

Sakspapirene til møtet er vedlagt i samsvar med lovene.

Merk at Bryggelaget avholder sitt årsmøte 2. mars, med forslagsfrist som var allerede 15. januar.