Seile med flyktninger?

1. Nestleder
26.03.2017
Asker Seilforening fikk i 2016 midler fra UDI til å arrangere aktivitet for flyktningmottakene på Hvalstad og Lysaker.  Tydeligvis gjorde vi en så god jobb at vi har fått midler også i 2017.

I utgangspunktet vil dette bli arrangert i regi av Sjøsprøyt og instruktørene som vil være engasjert der.  Men kanskje det er andre i foreningen som også vil bidra?  De som deltar fra asylmottakene vil få tilbud vil få en tur i andunge, og i kano, men kanskje er det noen i foreningen som vil stille en storbåt til disposisjon, eller bidra på annet vis?  Det blir litt sosialt med grilling og mat også.

Dette skjer tentativt på tirsdager, i uke 26, 26 og 32, 33 i tidsrommet 1700 – 1900. Og vi venter 15 – 20 deltakere hver kveld. Ta kontakt med Steinar Willassen, 1nestleder@askerseil.no eller mobil 99094917 hvis du / dere vil bidra.