Kjære ungdom i nye Asker! Vi vil ha deg med på Askerkonferansen for å utvikle den nye kommunen!

Velkommen til Askerkonferansen
Asker Seilforening
06.09.2018
Askerkonferansen 2018 arrangeres i Asker rådhus på FN-dagen,  24. oktober.
Her ønsker kommunen deltakelse fra ungdom som bor i Hurum, Røyken og Asker og går på videregående skole.

Vi vil ha deg med på Askerkonferansen for å utvikle den nye kommunen.

Her får du muligheten til å gi dine innspill til hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn – her kan du være med å forme den nye kommunen. 

Konferansen handler om nye Asker og hvordan vi lokalt kan bidra til å løse de globale utfordringene. Muligheter og løsninger vi ser i nye Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner. Derfor samarbeider vi med FN-organisasjonen UN Habitat.

Konferansen er i Asker rådhus på dagtid 24. oktober 2018. Deltakelse i konferansen gir rett til fravær fra skolen. Søknadsfrist er 30. september 2018.

 Åpne lenken for nærmere informasjon om konferansen