Utlegg for Seilforeningen ?

1. Nestleder
26.03.2017
Har du utlegg for foreningen eller skal du bestille varer på vegne av foreningen, så les dette!

​For å ha en viss kontroll med utgiftene i foreningen så er det kun styret og klassekapteinene som kan gjøre anskaffelser på vegne av seilforeningen.  Alle andre gjør det på vegne av Styret / klassekapteinene, og da etter fullmakt. 

Mer om prosedyre, og skjema for refusjon av utlegg finner du her (under Administrativt / Administrasjon).  

Ved bestilling av varer og tjenester skal den som bestiller oppgi sitt navn som referanse og be om at det påføres faktura, og faktura sendes på mail til faktura@askerseil.no