Vil du representere Asker i Seilsportligaen?

​Asker Seilforening (AS) er kvalifisert og påmeldt til Seilsportsligaens 1. divisjon for 2018.

Asker Seilforening
25.04.2018
Asker Seilforening (AS) er kvalifisert og påmeldt til Seilsportsligaens 1. divisjon for 2018.
Har du lyst til å være med? Alle medlemmer er velkomne til å søke men vi oppfordrer spesielt de under 30 til å være med!

Seilsportsligaen 2018 – Invitasjon til å representere Asker SF

Det innebærer at vi skal stille et lag på 4-6 seilere på fire stevner gjennom sesongen. Seilasene går i J/70 som arrangøren stiller til rådighet. Reglene krever at minst en seiler på laget er 22 år eller yngre. Man kan seile 4-6 seilere i båten av gangen. Den som er påmeldt som skipper for stevnet skal være om bord i alle seilaser. Mannskapet kan rullere fra heat til heat så lenge det er en seiler på 22 år eller yngre ombord i alle seilaser. Les mer om serien på http://www.seilsportsliga.no/index.php/nb-no/  

Tid og sted for årets arrangementer er:
Bodø                  1-3 juni
Molde                 20-22 juli
Larvik                 10-12 august
Arendal              7-9 september 

Alle medlemmer av Asker Seilforening kan søke om å representere Asker i Seilsportsligaen, men vi ønsker primært at dette skal være et tilbud til unge voksne under 30 år, og disse vil bli prioritert om søkere ellers vurderes likt.

Søknaden sendes til ps@stiansen.no innen 10. mai 2018. Man kan søke for hele serien eller for enkeltstevner. AS står fritt til å sende forskjellige lag fra stevne til stevne. 

AS dekker startkontingent og nødvendig depositum for deltakelse etter følgende kriterier:
Deltakere i målgruppen under 30 år som ikke er i full jobb (skoleelever/studenter/lærlinger o.l.) får reisestøtte på inntil kr 1000 for rimelig kost og losji pr stevne og bidrag på kr 1000 for flybillett til Bodø og Molde. Deltakere over 30 år eller i tilnærmet full inntektsgivende stilling får ikke reisestøtte. 

Laget som skal representere AS tas ut etter en totalvurdering basert på følgende kriterier:
- Oppnådde resultater
- Alder - AS ønsker primært å prioritere seilere under 30 år. Laget må ha en seiler under 22 år
- Om man søker for hele serien vs ett eller flere enkeltstevner 

Søknaden bør inneholde følgende opplysninger for alle i laget eller for seilere som søker alene:
- Navn
- Alder
- Seil CV
- Hvilke stevner i Seilsportsligaen du søker på å delta i.
- Motivasjon for søknaden – hvor vil du videre i din karriere som seiler? 

Spørsmål du måtte ha før du søker rettes til Pål Stiansen 92654216/ ps@stiansen.no

Basert på de mottatte søknader vil følgende komite ta ut Asker Seilforenings representanter:-
- Rune Strømquist, leder
- Kristian Carlstedt, sportslig leder
- Pål Stiansen, koordinator for deltakelsen i Seilsportsligaen 

Ved tvil kan uttakskomiteen arrangere kvalifiseringsseilaser for utvalgte lag.  

Dersom nærstående til medlemmer av uttakskomiteen søker og anses som aktuelle kandidater, vil det aktuelle medlem av uttakskomiteen tre ut og komiteens gjenværende medlemmer oppnevner en vara.