Vil du representere Asker i Seilsportligaen?

asker seilforening
26.03.2019
Har du lyst til å representere Asker Seilforening i Seilsportligaen?
Asker Seilforening (AS) er kvalifisert og påmeldt til Seilsportsligaens 1. divisjon for 2018.
Meld deg på innen fristen - 10. april!

I Seilsportligaen skal vi stille et lag på 4-6 seilere på fire stevner gjennom sesongen. Seilasene går i J/70 som arrangøren stiller til rådighet. Man seiler normalt 4 seilere i båten av gangen, selv om det er tillatt med inntil 6. Den som er påmeldt som skipper for stevnet skal være om bord i alle seilaser. Mannskapet kan rullere fra heat til heat. 

Les mer om serien her

Tid og sted for årets arrangementer er:

  • Oslo  9-10 juni (pinsen)
  • Hankø  22-23 juni
  • Arendal 17-18 august
  • Trondheim 7-8 september

Alle medlemmer av Asker Seilforening kan søke om å representere Asker i Seilsportsligaen, men vi ønsker primært at dette skal være et tilbud til unge voksne under 30 år, og disse vil bli prioritert om søkere ellers vurderes likt. 

Videre vil lag som søker samlet bli prioritert foran enkeltseilere. 

Søknaden sendes til ps@stiansen.no innen 10. april 2018. 

Man kan søke for hele serien eller for enkeltstevner. AS står fritt til å sende forskjellige lag fra stevne til stevne.

AS dekker startkontingent og nødvendig depositum for deltakelse. Deltakere i målgruppen under 30 år som ikke er i full jobb (skoleelever/studenter/lærlinger o.l.) får reisestøtte på inntil kr 1000 for rimelig kost og losji pr stevne og bidrag på kr 1000 for flybillett til Trondhiem. Deltakere over 30 år eller i tilnærmet full inntektsgivende stilling får ikke reisestøtte.

Laget som skal representere AS tas ut etter en totalvurdering basert på følgende kriterier:
* Oppnådde resultater
* Alder - AS ønsker primært å prioritere seilere under 30 år. 
* Om man søker som samlet lag eller som enkeltseiler.
* Om man søker for hele serien vs ett eller flere enkeltstevner


Søknaden bør inneholde følgende opplysninger for alle i laget eller for seilere som søker alene:
* Navn
* Alder 
* Seil CV
* Hvilke stevner i Seilsportsligaen du søker på å delta i.
* Motivasjon for søknaden – hvor vil du videre i din karriere som seiler?

Spørsmål du måtte ha før du søker rettes til Pål Stiansen 92654216/ ps@stiansen.no .

Basert på de mottatte søknader vil en komite ta ut Asker Seilforenings representanter. Komiteen består av Rune Strømquist (leder), Pål Terje Christensen (regattaansvarlig), Albert Roll (markeds-/infoansvarlig). 

Ved tvil kan uttakskomiteen arrangere kvalifiseringsseilaser for utvalgte lag. 

Dersom nærstående til medlemmer av uttakskomiteen søker og anses som aktuelle kandidater, vil det aktuelle medlem av uttakskomiteen tre ut og komiteens gjenværende medlemmer oppnevner en vara.